fbpx

PRIVACY POLICY

Denna webbplats ägs och drivs av Svensk Pilotutbildning AB, nedan ”SPU.

Organisationsnummer. 556367–9363
Säve Flygplats, 423 73 Säve, SVERIGE.

Telefon +46 31 92 55 05,
E-post info@spu.academy

Denna Privacy Policy är senast uppdaterad 2021-02-15.

SPU är ansvarig för insamling och kontroll av all data som samlas in.

SPU hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritets- och dataskyddslagstiftning. Om du har frågor angående SPU:s behandling av dina personuppgifter eller vill ha oriktiga uppgifter rättade eller raderade är du välkommen att kontakta oss.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker webbplatsen spu.academy eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. Vi vill informera om vilka uppgifter vi samlar in om dig och vad vi gör med dessa uppgifter. Den typ av information som vi samlar in beror på av vilken anledning du har kontakt med oss vilket kan vara att du besöker vår webbplats, deltar i olika event, ansöker om utbildning, provflyger, blir elev eller anställd.

I denna Integritetspolicy beskriver vi vilken typ av information vi samlar in och hur vi använder den.

SPU:s Integritetspolicy är tillämplig på alla personuppgifter som samlas in av oss, eller tillhandahålls oss, oavsett om så sker on-line eller off-line , inklusive personuppgifter som samlas in eller tillhandahålls genom våra webbplatser och alla våra mobila sidor, applikationer, grafiska användargränssnittskomponenter och andra interaktiva tjänster), genom de officiella sociala mediesidor som vi kontrollerar samt genom HTML-formaterad epost som vi sänder till dig (sammantaget, inklusive våra sociala mediesidor, appar och webbsidor, nedan ”Sidorna”, insamlade uppgifter nedan ”Personuppgifter”.

Om du inte accepterar villkoren i denna Integritetspolicy, bör du inte använda webbsidan eller skicka Personuppgifter.

De Personuppgifter vi samlar in, och som kan identifiera dig, kan exempelvis bestå av:

– Namn och personnummer
– Postadress
– Telefonnummer (inklusive hem- och mobilnummer)
– E-postadress
– Kredit- och betalkortsnummer
– Profilbild
– Sociala mediekonto-ID
– Bosättningsland
– IP-adress
– Information om webbläsare och enhet
– Information insamlad genom cookies, pixeltaggar och annan teknologi
– Demografisk information och annan information som tillhandahålls av dig
– Sammanslagen information

Uppgifter som man enligt lag måste ha för piloter, både under och efter utbildning liksom flygoperativa uppgifter såsom:

– Anhöriguppgifter
– Certifikat
– Medicinskt intyg
– Provresultat (SPU och Transportstyrelsen)
– Utvärderingar av olika prestationer och träningsdokumentation
– Rapporter om avvikande resultat under utbildningstiden
– Ekonomisk uppföljning via elevkonton
– Flygprovsresultat (Skill Test + PC/OPC)
– Journey Log
– Långtidsarkivering av elevdokumentation (3-5 år)
– RAD – provresultat för div. diagnostiska och tekniska prov

Insamling av personuppgifter

Vi samlar, tillsammans med våra tjänsteleverantörer, in Personuppgifter på flera olika sätt inklusive:

– När du ber om offerter, tjänster, support, nedladdningar, utvärderingsversioner, rapporter eller information.
– När du beställer tjänster eller registrerar dig för event.
– När du deltar i undersökningar, tävlingar eller andra kampanjaktiviteter online eller på annat sätt.
– När du prenumererar på nyheter, e-post med kampanjmeddelanden eller annat material.
– När du söker jobb.
– Genom Sidorna: Vi kan samla in Personuppgifter genom Sidorna, till exempel när du registrerar dig för ett nyhetsbrev eller gör en förfrågan.
– Off-line: Vi kan samla in Personuppgifter även off-line, till exempel när du kontaktar kundservice eller deltar i våra utbildningar.
– Från andra källor: Vi kan samla in Personuppgifter från andra källor, till exempel offentliga register, samarbetspartners, sociala medieplattformar.
– Genom din webbläsare eller enhet: Viss information samlas in genom de flesta webbläsare eller automatiskt genom din enhet. Vi använder denna information för statistiska ändamål samt för att säkerställa att Sidan fungerar korrekt.
– Genom serverloggfiler: Din “IP-adress” är ett nummer som automatiskt tilldelas den dator eller enhet du använder av din Internetleverantör. En IP-adress identifieras och sparas automatiskt i våra serverloggfiler varje gång en användare besöker Sidorna, tillsammans med tid för besöket och de sidor som visades.
– Genom cookies: Cookies gör det möjligt för en webbserver att överföra data till en dator eller enhet för lagring av historik och andra ändamål. Om du inte vill att information ska samlas in genom cookies finns det i de flesta webbläsare en enkel inställning som låter dig neka användning av cookies. I vår Cookies Policy finns detaljerad information om de cookies vi använder och varför vi använder dem.
– Genom din användning av en App: När du laddar ner och använder en App kan vi och våra tjänsteleverantörer utifrån ditt enhetsnummer följa och samla in information om användningen av Appen, såsom datumet och tiden Appen på din enhet ansluter till våra servrar och vilken information samt vilka filer som har laddats ner till Appen.
– Från dig: Information såsom födelsedatum, kön och postnummer samt annan information såsom sådan som behövs om du deltar i utbildning hos oss.
– Fysisk position: Vi kan komma att samla in den fysiska positionen för din enhet.
– I vissa fall använder vi en betalningslösning som tillhandahålls av en tredje part för att genomföra betalningar. I dessa fall kommer dina Personuppgifter att samlas in av denna tredje part och inte av oss. Informationen kommer då att vara föremål för den tredje partens Integritetspolicy istället för denna Integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för hur denna tredje part använder eller delar din Personliga Information.
– För och marknadsföring kan vi utnyttja Facebook, Instagram och liknande sociala medier. I dessa fall kommer dina Personuppgifter att samlas in av sådan tredje part och inte av oss. Informationen kommer då att vara föremål för den tredje partens integritetspolicy istället för denna Integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för hur denna tredje part använder eller delar din Personliga Information.

Vi kan komma att använda personuppgifter:

För att besvara dina frågor och uppfylla dina önskemål, såsom att sända dig nyhetsbrev eller för att besvara dina frågor och kommentarer.

För att sända administrativ information till dig, till exempel information om Sidorna och ändringar i våra villkor och policyer.

För att slutföra och genomföra betalningar.

För att kommunicera med dig angående önskad utbildning och erbjuda dig tillhörande kundservice.

För att genomföra din utbildningsplan som elev vid SPU.

För att vi är ålagda att lagra uppgifter: (a) enligt tillämplig lag, inklusive lagar i andra länder än din hemvist; (b) för att följa legala processer; (c) för att tillmötesgå uppmaningar från offentliga myndigheter inklusive offentliga myndigheter i andra länder än landet du är bosatt i.

För att förse dig med uppdateringar och meddelanden angående våra tjänster och för att sända inbjudningar att delta i olika event.

För att göra det möjligt för dig att interagera på diskussionsforum, chattrum, profiler och bloggar och andra tjänster på vilka du kan skriva och lägga upp information och material (inklusive våra Sociala mediesidor).

För att optimera våra affärsändamål, såsom analys och hantering av våra verksamheter, marknadsundersökningar, granskningar, utveckling av nya produkter, förbättring av våra Sidor, förbättring av våra tjänster och produkter, identifiering av användarmönster, utvärdering av marknadsföringskampanjer, anpassning av upplevelsen och innehållet på Sidorna baserat på din tidigare användning och mätning av kundnöjdheten samt tillhandahållande av kundservice (inklusive problemidentifikation i relation till kundfrågor).

Vi använder information som samlas in av webbläsare eller din enhet för statistiska ändamål samt för att säkerställa att Sidorna fungerar korrekt.

Dina Personuppgifter kommer att behandlas av SPU både inom och utom EU/EES/Schweiz, främst för att erbjuda dig de tjänster och utbildningar du beställt och för kundservice och marknadsföringsåtgärder.

De affärspartners som vi delar information med är endast sådana som behöver tillgång till personlig information för att bearbeta en beställning som rör dig till exempel boende eller annat kopplat till utbildning. Affärspartners kommer bara att få den information som behövs för det ändamålet. Ingen affärspartner kommer att få tillgång till dina Personuppgifter för eget marknadsföringssyfte.

Sidor tillhörande tredje part

Denna Integritetspolicy reglerar inte, och vi är inte ansvariga för, integriteten, informationen eller andra rutiner hos någon tredje part, inklusive tredje part som driver en webbsida till vilken SPU:s Sidor länkar till. Inkluderingen av en länk på en SPU-sida innebär inte ett godkännande eller stöd för den länkade webbsidan från oss eller våra närstående bolag.

Vi är vidare inte ansvariga för insamlings-, användnings- och utlämningspolicyer och rutiner (inklusive datasäkerhetsrutiner) hos något annat företag, såsom Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM eller någon applikationsutvecklare, applikationsleverantör, leverantör av en social medie-plattform, leverantör av ett operativsystem, leverantör av en trådlös tjänst eller tillverkare av enheter, inklusive alla Personuppgifter du lämnar till andra företag.

Säkerhet

SPU vidtar lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda Personuppgifter under vår kontroll. Tyvärr kan ingen överföring av data över Internet eller något lagringssystem för data vara 100 % säkert.

SPU använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du upplever att ett konto du har hos oss inte längre är säkert) ber vi dig att omedelbart rapportera problemet genom att kontakta oss.

Lagringstid

Vi kommer att lagra dina Personuppgifter under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftena i denna Integritetspolicy samt under så lång tid som enligt lag krävs för flygutbildning eller operativ flygverksamhet.

Cookies

SPU använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. SPUs Cookie Policy hittar du här Cookie Policy.

Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Marknadsföringsutskick

Om du vill sluta få marknadsföringsutskick från oss kan du enkelt använda avregistreringsfunktionen i det mottagna utskicket. Du kan också kontakta oss och meddela oss detta genom att skicka e-post, ringa eller skriva till oss. Skriv i meddelandet att du inte längre vill få marknadsföringsutskick från oss.

Dina rättigheter

Såvida inte annat framgår av lag eller förordning har du rätt:

– att få tillgång till dina Personuppgifter och information om hur de används;
– att rätta eller kompletteras dina Personuppgifter;
– att få dina Personuppgifter raderade;
– att begränsa användning av dina Personuppgifter;
– att få tillgång till dina Personuppgifter i ett hanterbart format;
– att förbjuda användning av dina Personuppgifter;
– att återkalla ditt medgivande av utnyttjande av dina Personuppgifter.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras. I andra stycket av denna Integritetspolicy framgår det av markerad text ”senast uppdaterad” när denna Integritetspolicy senast ändrades. Ändringar av denna Integritetspolicy börjar gälla när den reviderade Integritetspolicyn publiceras på vår hemsida.

Kontakta oss

Om du har frågor angående denna Integritetspolicy kan du kontakta oss på info@spu.academy