fbpx

HELIKOPTERUTBILDNING
YRKESHÖGSKOLAN

Ansökningsperioden för utbildningsstarten höstterminen 2022 öppnar 2021-10-25 och stänger 2022-02-28, klockan 24:00. Inom denna tidsperiod måste en ansökan vara registrerad.

Efter det har man ytterligare två månader på sig att komplettera sin ansökan med intyg eller betyg om det behövs. Kompletteringsperioden stänger 2022-04-28, klockan 24:00.

Det är därmed EJ möjligt att söka om man går sista året i gymnasiet. Besked om kursstart hösten 2023 ges i februari 2023.

Alla med komplett ansökan går vidare till Särskilt Prov som genomförs i maj, datum publiceras i mars efter att ansökan stängt.

Särskilt prov omfattar personlig intervju, test och gruppövning.

Antagningsbesked: 1 juni
14 får antagningsbesked, resterande får besked om reservplats.

Kurststart: 30 augusti
14 antagna börjar på SPU Flight Academy YH Helikopterutbildning på Säve Flygplats.

Helikopterpilotutbildningen tar dig från din allra första flyglektion till att bli kommersiell pilot med möjlighet att söka dig till helikopterbolag i både Europa och Asien.

480 Yrkeshögskolepoäng. Den totala längden på utbildningen blir 27 månader inklusive LIA (lärande i arbete) och examensarbete. Utbildningen är på heltid hos SPU Flight Academy, Säve Flygplats, Göteborg.

Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigad.

Kostnader som tillkommer uppgår till ungefär 80.000:-. Detta inkluderar:- Flygpsykologiskt Lämplighetstest
– Medical Class 1
– Kurslitteratur
– Prov- och uppflygningsavgifter till Transportstyrelsen

Behörighetskrav 

– Godkänt slutbetyg från Gymnasiet

(Går du sista året på gymnasiet är det därmed EJ möjligt att söka till denna omgång, ansökan till HT-22 öppnar under hösten -21.)

– Matematik 2a, 2b eller 2c
– Engelska 6
– Fysik 1a eller 1b (Naturkunskap ersätter inte detta)

Du måste även ha:

– Fyllt 18 år
– Godkänd Flygpsykologisk Lämplighetsprövning
– EASA Medical Class 1

För att en söka en Yrkeshögskoleutbildning behöver du vara bosatt i ett nordiskt land. Utbildningsspråket är svenska, litteraturen och flygspråket är mestadels engelska.

Har du gymnasieexamen från ett annat land än Sverige behöver du översätta ditt betyg hos UHR.

Samtliga förkunskapskrav för programmet enligt ovan måste vara uppfyllda redan i ansökan till utbildningen och vara bifogade i ansökan. Inga meriter/meritpoäng räknas och varken Högskolepoäng eller Högskoleprov finns som urvalsgrupp.

Flygpsykologiskt Lämplighetstest
ca 7500 SEK

Scandinavisk Flygpsykologi | Göteborg
http://www.scandinaviskflygpsykologi.com/yh-test/ 

SIAP | Stockholm
http://www.siap.se/page.aspx?id=3049

Flygmedicinskt Centrum | Malmö https://www.flygmedc.se/flygpsykologi/ 

Medical Class 1
ca 21 500 SEK

Flygmedicinskt Centrum | Malmö
https://www.flygmedc.se/flygmedicin/ 

Aleris Flyg & Dykmedicinskt Centrum | Stockholm https://www.aleris.se/halsa/flygmedicin/easa-fcl-klass-1/

Norges Flygmedisinske Senter | Oslo
ca 9000 NOK
https://norgesflymedisinskesenter.simplybook.it/v2/#book/service/1/count/1/

Har du frågor om flygmedicin, kontakta något av de ovanstående mottagningarna alternativt Transportstyrelsen.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygmedicin/