fbpx

HELIKOPTERUTBILDNING
YRKESHÖGSKOLAN

I februari 2023 får vi besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om eventuell kursstart hösten 2023.
 
Om vi blir beviljade platser kommer ansökan att vara öppen mellan februari-mars med möjlighet till komplettering av intyg och betyg fram till april. Går du sista året på gymnasiet kommer det därför EJ vara möjligt att söka.

FÖRKUNSKAPSKRAV

1. Gymnasiebetyg eller motsvarande.

2. Godkänt och giltigt “Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest”.

3. Godkänd och giltig medicinsk undersökning, Medical Class 1 enligt EASA:s regelverk.

 

1. Gymnasiebetyg eller motsvarande
Du skall ha grundläggande behörighet (slutbetyg från en godkänd 3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande) och fått godkänt betyg i följande kurser:

• Engelska 6, lägst betyg E
• Matematik 2a, 2b eller 2c, lägst betyg E
• Fysik 1a eller 1b, lägst betyg E

2. Godkänt och giltigt “Anpassat Flygpsykologiskt Lämplighetstest”

Du skall även ha ett godkänt ”Anpassat Flygpsykologisk Lämplighetstest”. Du ansvarar själv för att testet genomförs d.v.s. du bokar och står för kostnaden själv. Det är viktigt att du anger att det är ett lämplighetstest för SPU som du vill ha eftersom andra skolor/utbildningar kan ha andra krav på testet.

Kontakta något av dessa företag:

SIAP Sweden, Stockholm

Flygmedicinskt Centrum, Malmö

Scandinavisk Flygpsykologi, Göteborg

Det flygpsykologiska testet är giltigt i 5 år, räknat från 31 december det år testet genomfördes.

3. Godkänd medicinsk undersökning, Medical Class 1 enligt EASA:s regelverk

För att påbörja en flygutbildning krävs enligt Transportstyrelsens regler att du också  har ett godkänt medicinskt test, ett s.k. Medicinskt intyg Klass 1, förstagångsundersökning i enlighet med EASA:s regelverk. Du ansvarar själv för att undersökningen genomförs d.v.s. du bokar och betalar själv. VIKTIGT vid Medical Class 1 undersökningar kan det bli långa väntetider, var därför ute i god tid. En förstagångsundersökning för medicinskt intyg Klass 1, kan göras hos:

Aleris, Stockholm 

Flygmedicinskt Centrum, Malmö

 Norges Flymedisinske Senter, Oslo

 
Alla med komplett ansökan går vidare till Särskilt Prov.
Särskilt prov omfattar personlig intervju, test och gruppövning.

Helikopterpilotutbildningen på 480 Yrkeshögskolepoäng tar dig från din allra första flyglektion till att bli kommersiell pilot med möjlighet att söka dig till helikopterbolag i både Europa och Asien. 

Den totala längden på utbildningen blir 27 månader inklusive LIA (Lärande I Arbete) och examensarbete. Utbildningen är på heltid på plats hos SPU Flight Academy, Säve Flygplats, Göteborg.
Under och efter utbildning kommer eleven att ha möjlighet att ta ut ett CPL-certifikat i Transportstyrelsens regi, extra kostnader tillkommer, se nedan.

Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigad.

Kostnader som tillkommer uppgår till ungefär 80.000:- och inkluderar:

– Flygpsykologiskt Lämplighetstest
– Medical Class 1, förstagångsundersökning
– Kurslitteratur
– Prov- och uppflygningsavgifter till Transportstyrelsen

För att en söka en Yrkeshögskoleutbildning behöver du vara bosatt i ett nordiskt land. Utbildningsspråket är svenska/engelska, litteraturen och flygspråket är mestadels engelska.
 
Har du gymnasieexamen från ett annat land än Sverige behöver du översätta ditt betyg hos Utbildning & Högeskolerådet

Samtliga förkunskapskrav för programmet enligt ovan måste vara uppfyllda redan i ansökan till utbildningen och vara bifogade i ansökan. Inga meriter/meritpoäng räknas och varken Högskolepoäng eller Högskoleprov finns som urvalsgrupp.

Har du frågor om flygmedicin, kontakta någon av de ovanstående mottagningarna alternativt Transportstyrelsen