HELIKOPTERUTBILDNING
YRKESHÖGSKOLAN

Antagningen för i år är stängd. Inför höststarten 2022 kommer ansökan att vara öppen mellan oktober 2021 och februari 2022.

Helikopterpilotutbildningen tar dig från din allra första flyglektion till att bli kommersiell pilot med möjlighet att söka dig till helikopterbolag i både Europa och Asien.

480 Yrkeshögskolepoäng. Den totala längden på utbildningen blir 27 månader inklusive LIA (lärande i arbete) och examensarbete. Utbildningen är på heltid hos SPU Flight Academy, Säve Flygplats, Göteborg.

Utbildningen är avgiftsfri och CSN-berättigad

Kostnader som tillkommer uppgår till ungefär 80.000:-. Detta inkluderar:

– Flygpsykologiskt Lämplighetstest
– Medical Class 1
– Kurslitteratur
– Prov- och uppflygningsavgifter till Transportstyrelsen

Behörighetskrav 

– Godkänt slutbetyg från Gymnasiet

(Går du sista året på gymnasiet är det därmed EJ möjligt att söka till denna omgång, ansökan till HT-22 öppnar under hösten -21.)

– Matematik 2a, 2b eller 2c
– Engelska 6
– Fysik 1a eller 1b (Naturkunskap ersätter inte detta)

Du måste även ha:

– Fyllt 18 år
– Godkänd Flygpsykologisk Lämplighetsprövning
– EASA Medical Class 1

För att en söka en Yrkeshögskoleutbildning behöver du vara bosatt i ett nordiskt land. Utbildningsspråket är svenska, litteraturen och flygspråket är mestadels engelska.

Har du gymnasieexamen från ett annat land än Sverige behöver du översätta ditt betyg hos UHR

Samtliga förkunskapskrav för programmet enligt ovan måste vara uppfyllda redan i ansökan till utbildningen och vara bifogade i ansökan. Inga meriter/meritpoäng räknas och varken Högskolepoäng eller Högskoleprov finns som urvalsgrupp.

Flygpsykologiskt Lämplighetstest
(7500 SEK)

Scandinavisk Flygpsykologi | Göteborg
http://www.scandinaviskflygpsykologi.com/yh-test/ 

SIAP | Stockholm
http://www.siap.se/page.aspx?id=3049

Flygmedicinskt Centrum | Malmö https://www.flygmedc.se/flygpsykologi/ 

Medical Class 1
(21 500 SEK)

Flygmedicinskt Centrum | Malmö
https://www.flygmedc.se/flygmedicin/ 

Aleris Flyg & Dykmedicinskt Centrum | Stockholm

https://www.aleris.se/halsa/flygmedicin/easa-fcl-klass-1/ 

Har du frågor om flygmedicin, kontakta något av de ovanstående mottagningarna alternativt Transportstyrelsen.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygmedicin/